Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Κωνσταντίνος Καραμανλής 24.7.1974: Με στηρίζει, όμως, η πεποίθησις ότι και αι μεγαλύτεροι δυσχέρειαι ημπορούν να αντιμετωπισθούν με την επιστράτευσιν όλων των δυνάμεων και των αρετών του Έθνους".

"Ελληνίδες, Έλληνες,
Αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας υπό συνθήκας κρίσιμους και δι' αυτήν και δι' ολόκληρον τον Ελληνισμόν.
Με στηρίζει, όμως, η πεποίθησις ότι και αι μεγαλύτεροι δυσχέρειαι ημπορούν να αντιμετωπισθούν με την επιστράτευσιν όλων των δυνάμεων και των αρετών του Έθνους".
Κωνσταντίνος Καραμανλής - 46 χρόνια Δημοκρατία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου