Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΝΔ για Επενδύσεις με 4 άξονες

Την επιτακτική ανάγκη αλλαγής της πορείας της οικονομίας με ένα νέο μοντέλο με περισσότερες επενδύσεις και περισσότερη εξωστρέφεια, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ομιλία του στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

«Το πρόγραμμά μας», υπογράμμισε, «ακριβώς αυτό το σκοπό υπηρετεί: Ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Επενδύσεις. Στοχεύουμε να φέρουμε μεγάλα κεφάλαια για μακροχρόνια τοποθέτηση. Σε εξαγωγικές δραστηριότητες. Σε τομείς που έχουμε ή μπορούμε να αναπτύξουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και οι δραστηριότητες που ενσωματώνουν γνώση και διαχέουν τεχνολογία ευρύτερα στην οικονομία».

Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στηρίζονται σε τέσσερις άξονες.

Συγκεκριμένα:

Πρώτον, στην πρόκληση ενός θετικού σοκ εμπιστοσύνης. Η εμπροσθοβαρής εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων θα δώσει το σήμα στους πολίτες, αλλά κυρίως στις αγορές, στους επενδυτές, ότι η Νέα Δημοκρατία εννοεί κάθε λέξη της φιλοαναπτυξιακής της ατζέντας. Άρα όλες οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις στην αρχή, στους πρώτους τρεις μήνες της διακυβέρνησης.

Δεύτερον, ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία.

Έχουμε επεξεργαστεί προτάσεις για:

Την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών, ώστε να επιστρέψουν
καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες.
Την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεγάλου προβλήματος
των «κόκκινων» δανείων.
Την ταχύτερη δυνατή άρση των capital controls.
Το πως θα αξιοποιήσουμε τους Ευρωπαϊκούς πόρους
που έχουμε στη διάθεσή μας.
Το πως θα ξεπληρώσουμε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Το πως θα πετύχουμε συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα.
Το πως θα πετύχουμε συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα,
όχι μόνο για τις υποδομές μας, αλλά και για υπηρεσίες.
              
Τρίτον, μείωση του φορολογικού βάρους και δημιουργία δημοσιονομικού χώρου. Έχουμε υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να μειώσουμε τα πλεονάσματά μας από το 3,5%, που είναι σήμερα, στο 2%...

Προτεραιότητές μας είναι:

- Μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη από το 29%
  στο 20% εντός δύο ετών.
- Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός 2 ετών.
- Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 15% στο 5%.
-Υπεραποσβέσεις σε νέες επενδύσεις παγίων και επιπλέον μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 2%, για επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας κατά 10% και πάνω...

Οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών θα συνδυαστούν με αυστηροποίηση της διαδικασίας συμμόρφωσης για τους παραβάτες και με πολύ πιο στοχευμένους και αποτελεσματικούς ελέγχους. Αιχμή του δόρατος της προσπάθειας μας  είναι η αύξηση της διείσδυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Τέταρτον, και σημαντικότερο, εφαρμογή τολμηρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Δίνουμε έμφαση:

-Στην εξάλειψη των δυσλειτουργιών των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών.
-Στην επιθετική προώθηση των αποκρατικοποιήσεων
 και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.
-Στην  επιθετική προώθηση συμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
-Στην αξιολόγηση και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης
 με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία.
-Στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου άσκησης της επιχειρηματικότητας.
 Με απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης επιχειρήσεων. Με σύγχρονο πλαίσιο για τη χωροταξία και τις χρήσεις γης. Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεων. Επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου